Naujienos

Nuteistųjų tarybose sprendžiami klausimai – nuo kriauklės virtuvėje iki bendravimo su pareigūnais

Jau beveik metus pataisos įstaigose sėkmingai veikia bausmių vykdymo sistemoje naujas institutas – nuteistųjų kolektyvų tarybos. Jų šiuo metu visose laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietose yra 13, kai kuriuose pataisos namuose net po kelias. Esant poreikiui, įstaigos jų steigti gali ir daugiau.

Nuteistųjų kolektyvų tarybas sudaro nuteistųjų atstovai, po vieną pataisos įstaigos ir Kalėjimų departamento darbuotoją, bendradarbiaujančių nevyriausybinių organizacijų narį – atstovai iš „Caritas“, religinių bendruomenių, viešųjų bibliotekų, mokyklų, seniūnijų ir kt.

Nuteistųjų kolektyvų tarybų posėdžių metu sprendžiami įvairūs nuteistiesiems aktualūs klausimai, susiję su jų buitimi, ūkiu, laisvalaikio praleidimu, užimtumu ir pan. Į tarybų posėdžius yra kviečiami ir kiti įstaigų skyrių atstovai, jei reikia aptarti jų kompetencijoje esančius klausimus. Šio instituto veikla padeda ne tik greičiau ir efektyviau spręsti nuteistiesiems rūpimus klausimus, bet ir prisideda prie geresnės nuteistųjų ir darbuotojų komunikacijos įstaigoje, bendravimo kultūros, pasitikėjimo atmosferos įstaigoje kūrimo.

Šiais metais, atsižvelgus į nuteistųjų kolektyvų tarybose iškeltas problemas, Panevėžio pataisos namų virtuvėje buvo įrengta kriauklė, kurios moterims labai trūko; Pravieniškių atvirojoje kolonijoje bausmę atliekantys nuteistieji pageidavo naudotis įstaigos teritorijoje dirbančio kirpėjo paslaugomis ir tokia galimybė jiems buvo suteikta, taip pat jiems leista sportuoti Rumšiškių sporto klube; Kauno tardymo izoliatoriaus nuteistųjų taryba kėlė klausimą dėl dušo patalpų trūkumo be sargybos dirbantiems nuteistiesiems, tad įstaiga rado sprendimą – leido naudotis kitame gyvenamajame aukšte įrengtais dušais; Marijampolės pataisos namuose buvo spręstas klausimas dėl pareigūnų bendravimo kratų atlikimo metu ir kt.

Pasak Kalėjimų departamento direktoriaus Virginijaus Kulikausko, nuteistųjų kolektyvų tarybos – tai civilizuotas būdas išgirsti nuteistuosius. Norint, kad per nuteistųjų tarybas būtų keliamos ir išsakomos sisteminės problemos, kurios rūpi daugumai nuteistųjų, siekiama į nuteistųjų kolektyvų tarybų veiklą įtraukti visų nuteistųjų kategorijų atstovus – nepaliekant nuošalyje nei drausminėse grupėse bausmę atliekančiųjų, nei nuteistųjų iki gyvos galvos.

Nors iš pradžių kai kuriose pataisos įstaigose nuteistųjų įsitraukimas į tarybų veiklą buvo šiek tiek pasyvesnis, prabėgus beveik metams pastebima, kad daugumoje įstaigų nuteistieji aktyviai įsitraukia į tarybų veiklą, rodo iniciatyvą, kelia jiems aktulius klausimus ir siūlo galimus sprendimus.

Informacija atnaujinta 2021 m. lapkričio 25 d. 09:39

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?